Câu hỏi thường gặp

Bạn có những thắc mắc muốn được giải đáp?
Chúng tôi đã tổng hợp một số câu hỏi thường gặp và câu trả lời có thể hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng.

Phần mềm có những tính năng như tự động cảnh báo qua tin nhắn, email, nhật ký thiết bị xuất ra dạng biểu đồ ( Data Log ), tự động chạy thiết bị theo thời gian được cài đặt, giao diện tùy chỉnh theo ý muốn, backup, quản lí tài khoản và giới hạn chức năng cho các tài khoản khác,... Và còn nhiều tính năng tiêu biểu khác của phần mềm, quý khách vui lòng truy cập vào http://controlbms.com/gioi-thieu/tinh-nang/ để biết thêm chi tiết tính năng của phần mềm.

Người quản lí có thể cài đặt các giới hạn mức cao và thấp cho thiết bị muốn cảnh báo trong mục Alarm -> Alarm Config. Ví dụ: Ta có 1 cảm biến nhiệt độ A trong phòng. Ta luôn muốn nhiệt độ trong phòng giữ ở mức 20 oC. Và ta cài đặt thiết bị A sẽ cảnh báo khi nhiệt độ giám xuống dưới 17 oC hoặc cao hơn 23 oC. Khi có tác động nào làm thay đổi nhiệt độ trong phòng, làm nhiệt phòng tăng lên 23.1 oC hoặc xuống 16.9 oC. Thì phần mềm sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn SMS tới điện thoại được cài đặt và email để thông báo đến người quản lí, để kịp đưa ra hướng giải quyết.

Với tính năng Data Log người quản lí sẽ chọn 1 thiết bị để thống kê. Để thực hiện ta vào mục Data log -> Data log. Ví dụ: Ta chọn 1 cảm biến độ ẩm B để thống kê ra datalog. Ta sẽ vào mục Data Log để cài cảm biến đó vào hệ thống và sẽ lưu giá trị đó trong bao nhiêu lâu 1 lận ( 15 phút, 30 phút, 1 giờ , 12 giờ, 1 ngày, 1 tuần,... ) tùy theo ý muốn của người dùng. Và sau 1 quảng thời gian người dùng chỉ cần nhập chọn tên cảm biến thì sẽ ra dạng biểu đồ của thiết bị được cài đặt.

Để tránh việc xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì khi đã hoàn thành xong công việc và thiết kế trong phần mềm thì ta sẽ sao lưu dữ liệu lại trong tab System -> Backup của phần mềm. Khi đó dữ liệu sẽ được tải và lưu về máy tính của chúng ta, khi có sự cố xảy ra ta chỉ việc upload file Backup đó lên lại phần mềm là sẽ phục hồi lại chương trình cũ.

Về phần quản lí tài khoản thì người quản lí sẽ có thể tạo thêm các tài khoản trong mục System -> Accounts. Và giới hạn chức năng cho tài khoản đó ( ví dụ như không điều thay đổi giá trị point, điều khiển thiết bị, di chuyển point trong giao diện, tạo - xóa - thay đổi point,...). Khi đó người quản lí có thể dễ dàng giám sát và quản lí hệ thống của mình một cách tốt nhất.

Để làm việc đó thì người dùng vào mục Control Group. Tạo 1 nhóm mới và thêm các thiết bị có chức năng tương tự nhau vào 1 nhóm. Ví dụ: Ta muốn mở tất cả các đèn trong 1 dãy nhà 1 lúc thì ta thêm các point của các thiết bị đèn đó vào một nhóm. Khi hoàn tất ta chỉ việc chọn vào nhóm đó và chọn ON để bật tất cả các thiết bị đó cùng một lúc mà không cần chọn từng thiết bị. Tương tự, ta sẽ tắt tất cả thiết bị trong nhóm đó cùng một thời điểm.

Để điều khiển thiết bị chạy theo thời gian được định sẵn thì ta vào mục Schedule -> Schedule Type để lựa chọn thiết bị muốn chạy tự động. Sau đó, vào mục Schedule -> Schedule Line để cài đặt chạy theo thời gian. Tại đây, ta có thể chọn thời gian thiết bị hoạt động bắt đầu từ giờ:phút nào trong thứ mấy và tắt vào giờ:phút nào trong tuần.

  • Đăng ký địa chỉ Email

  • Nhận tin khuyến mãi

  • Hỗ trợ Tư vấn